วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ รับมอบหญ้าแห้งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จำนวน 183 ฟ่อน ได้นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 , 9 ตำบลคลองรี จำนวน 125 ฟ่อน หมู่ที่ 6,8,9 ตำบลคูขุด 58 ฟ่อน