วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป