วันที่  23 มกราคม  2562  เวลา  08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ และตรวจสอบวัณโรคในกระบือของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้สุ่มตรวจในกระบือของเกษตรกร จำนวน 3 ราย กระบือ จำนวน 16 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซติซีเมีย ฉีดยาถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง ให้กับกระบือดังกล่าวด้วย