วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  ได้รับแจ้งจากผู้เลี้ยงสุนัขมีสุนัขป่วย ตาย จำนวน 8 ตัว มาเป็นระยะ 5 วัน สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนโรค โดยสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคหัด เพราะเจ้าของสุนัขได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขแล้ว ในสุนัขป่วย 2 ตัว ได้นำกรงไปขังกักดูอาการ ส่วนในตัวที่ไม่ป่วยได้ให้ยาปฏิชีวนะ และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่เลี้ยง โดยได้เฝ้าติดตามดูอาการทางโทรศัพท์ทุกวัน หากมีสุนัขตายจะตัดหัวส่วตรวจโรคต่อไป