วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ ธคก  หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ธคก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ยา ให้กับผู้เลี้ยงโค