วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับแมวภายในพื้นที่ หมู่12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง มีแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน ทั้งหมด 32 ตัว