วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สนามกีฬาชนโคบางกล่ำ และสนามกีฬาชนไก่บ้านท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา