วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมและบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำ มอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี