วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง และอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ม.16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา