วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้ไก่พื้นเมือง ไก่ชน แนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค หมู่ที่ 7,11,13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา