วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงานติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ความก้าวหน้าการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 เฝ้ารับเสด็จ