วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานเชือดสัตว์เชิงปฏิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธาน