วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายณรงค์พร  ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561  ณ เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอรัตภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และเทศบาลตำบลคูหาใต้ พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 200 คน
        กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถอาสาลงพื้นที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนถึงบ้าน การจับสุนัขจรจัดบริเวณจุดเกิดโรค เพื่อทำหมัน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ที่นำมารับบริการ ณ จุดรณรงค์  การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา