วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตันติวิท พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ ได้ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงให้โค ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และแจกยาถ่ายพยาธิให้สุกร สัตว์ปีก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และ แจกยาถ่ายพยาธิให้ โค สุกร และ สัตว์ปีก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน  ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5 แล ะ6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงให้โค ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และแจกยาถ่ายพยาธิให้สุกร เกษตรกร จำนวน 10 ราย

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ ได้ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงให้โค ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และแจกยาถ่ายพยาธิให้สุกร สัตว์ปีก

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตันติวิท พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธ์  ได้ทำการแจกยาถ่ายพยาธิ  วิตามินบำรุง ให้กับ สุกร โค สัตว์ปีก