วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดอบรมผู้เลี้ยงไก่้เนื้อในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจาก ส่วนมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้การอบรมความรู้เรื่องการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม การจัดการฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

วันที 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของ ร.ร.ตชด.บ้านหาดทราย ม.6 ต.ธารคีรี , รร.พลเอกนวลคุณหญิงบานชื่นฯ ม.5 ต.ธารคีรี และ รร.มหาราช 1 ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเครื่องหมายประจำตัวโค (ตีเบอร์เย็น ) ฝังไมโครชิฟประจำตัวสัตว์ และฉีดยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ ให้กับโค กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ ณ กลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้มอบใบรับรองปศุสัตว์ ok ให้แก่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และทอปซุปเปอร์มาร์เก็ท จำนวน 7 แห่ง