วันที่ 20  พฤศจิกายน 2560 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ  ปฏิบัติงานตีเบอร์เย็น ฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิ และการฝังไมโครชิพ ให้แก่โค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธกค) ณ ต.คู ต.ตลิ่งชัน ต.ท่าหมอไทร ต.นาทับ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

เครดิตข่าวและภาพ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

วันที่ 22  พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ให้บริการทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ สำนักสงฆ์เคลียง  ม.7 ต.นาทวี อ.นาทวี  จ.สงขลา  ผลการปฏิบัติงาน ทำหมันสุนัข จำนวน 14  ตัว แมวจำนวน  9  ตัว

 

 

 

เครดิตภาพและข่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และคณะกรรมการประเมินผลการประกวดกลุ่มเกษตรกรสำนักงานปศุสัตว์เขต9 ให้คำแนะนำ ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ณ กลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เครดิตภาพและข่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง และกลุ่มบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานนำทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นักศึกษาสัตวแพทย์ มอ. เทศบาลตำบลคอหงส์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา