วันที่ 14 มกราคม 2560 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ลงพื้นที่มอบหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงกระบือ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา  โดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

วันที่ 14 มกราคม 2560 นายไพเจน มากสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ตรวจสภาพความเป็นอยู่ของกระบือ ที่อพยพมาเลี้ยงริมถนน โดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 11-12 มกราคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8 ว่าที่ ร. ต. ไพเจน มากสุวรรณ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์มนเฑียร บุญทวีส่ง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นายทนงชัย ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกร จำนวน 212 ราย ในพื้นที่ อ.เทพา 113 ราย อ.จะนะ 44 ราย อ.สะบ้าย้อย 55 ราย เป็นพันธุ์เป็ดเทศ รายละ 5 ตัว เวชภัณท์ 1 ชุด อาหาร 5 กก. ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1   เม็ดกระถิน และปัจจัยการผลิตด้านพืช

วันที่ 14 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตูล ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมหารือเตรียมแผนช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 มกราคม 2560 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ภายใ้ต้การนำโดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมส่งมอบเสบียงสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์แก่กระบือ และดูแลสุขภาพกระบือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านขาว  อ.ระโนด  จังหวัดสงขลา