วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และอาสาปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดทุ่งโตนด ม.1 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา