วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา มอบหมายให้นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปีสกินให้กับโค กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับสัตว์เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่