วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รักษาพยาบาลกวาง ณ วัดบ่อเกตุ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งบาดเจ็บไม่สามารถจับบังคับทำแผลได้ เบื้องต้นได้ให้ยาที่ใช้ในการรักษา พร้อมแนะนำวิธีการทำแผล และให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม กรง พฤติกรรมตามธรรมชาติ และจะติดตามผลการรักษาสัตว์ต่อไป