วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมส่งมอบกรงตรับไก่ไข่ โครงการสงขลาปันสุข เมื่อติดตั้งกรงเรียบร้อยจะได้ส่งมอบไก่ไข่สาวต่อไป