วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกร ม.5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ ให้คำแนะการการดูสุขภาพไก่ในช่วงฤดูฝน