วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะ เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา