พฤติกรรมของแพะและแกะ

 คนทั่วไปมักเข้าใจว่าพฤติกรรมของแพะเหมือนพฤติกรรมของแกะ แต่ที่จริงแล้วสัตว์ทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น

1.แพะเป็นสัตว์กินไม้พุ่ม แต่แกะชอบเล็มหญ้า แพะชอบที่จะปีนป่ายกินใบไม้ เปลือกไม้อ่อน โดยการยืนยกขาหน้าทั้งสองขึ้น

2.แพะขนเป็นมัน สามารถทนร้อนและความชื้นได้ดีกว่าแกะหรือสัตว์อื่น

3. ลูกแกะกินนมบ่อยกว่าลูกแพะ ฝูงแพะมักอยู่รวมกันเป็นฝูงเบาบางกว่าฝูงแกะที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่

4.แพะอยู่ในพื้นที่ที่เปียกและหนาวได้มากกว่าแกะ แพะมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยกว่าแกะ เนื่องจากแพะขนสั้นและเป็นมัน สะท้อนแสงแดดได้ดีจึงทำให้ทนร้อนได้ดีกว่าแกะ

5.แพะสามารถปีน กระโดด ลอดหรือขุดดินมุดรั้วได้ ซึ่งแกะทำไม่ได้ การล้อมรั้วแพะจึงมีปัญหามากกว่า

6.การต่อสู้ของแพะจะวิ่งทุ่มทั้งตัวแล้วเอาหัวชนกัน แต่แกะจะถอยหลังแล้ววิ่งเอาหัวกระแทกฝ่ายตรงข้าม

7. แพะหันหน้าสู้ศัตรูในขณะที่แกะขี้ขลาด จะวิ่งหนี

8. แพะพ่อพันธุ์ดึงดูดความสนใจจากเพศเมียโดยการเบ่งปัสสาวะพ่นตามขนหน้าท้อง อก และเครา แต่พ่อแกะไม่แสดงอาการดังกล่าว แต่พ่อแกะกลับมีกลิ่นตัวฉุนเพิ่มขึ้นในระยะผสมพันธุ์

9.แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้เชื่อง มีความผูกพันธุ์กับคนรีดนมมากกว่าแกะ แต่แกะเป็นสัตว์ที่ฉลาดรู้จักระแวดระวังภัย

"ปริมาณที่แพะกินได้ 3-6% ของน้ำหนักตัว
แพะเลือกกินไม้พุ่ม 72 % หญ้า 28%
แพะจะเดินหากินอาหารได้ไกลถึงวันละ 6-8 กิโลเมตร
แพะถ้าเลี้ยงแบบขังจะกินน้ำวันละ 0.68 ลิตร/ตัว
ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยแพะจะกินน้ำวันละ 2 ลิตร/ตัว
ใช้เวลากินอาหาร 30% เคี้ยวเอื้อง 12%
เดินทางหาอาหาร 12% และพักผ่อน 46%"


อ้างอิงจาก คู่มือการเลี้ยงแพะ โดย เอกชัย พฤกษ์อำไพ