ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงเก็บเสบียงสัตว์ดูสถานที่ก่อสร้าง 8 ธ.ค.2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ม.6 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา  ยื่นซอง 13 ธ.ค.2559 เวลา 09.30-15.00 น. เปิดซอง 14 ธ.ค.2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

1.ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา

2.แบบแปลนโรงเก็บเสบียงสัตว์

3.ใบเสนอราคา

4.แบบ ปร 4  แบบ ปร5