วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ม.1 และ ม.3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จำนวน  6 ราย แพะ 85 ตัว 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมกับดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรม.2 และ ม.4 ต.ประกอบ อ.นาทวี  เกษตรกร จำนวน 8 ราย เจาะเลือดแพะ  79  ตัว 

 

 

วันที่ 6 -7 มิถุนายน​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมมอบแร่ธาตุและยาถ่ายพยาธิให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอนาทวี จำนวน 8 ราย รวมแพะ 161 ตัว

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร  เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม 3 ตำบล พร้อมตรวจเยี่ยม และมอบเวชภัณฑ์ ฟาร์มแพะของเกษตรกร ม.2 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นฟาร์มไก่พื้นเมือง/ไก่ชน  1 ราย และฟาร์มโคขุน  3 ราย