วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และสัตว์ปีก ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านนารังนก หมู่ 5 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

 

15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา โดยเจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียม ให้บริการเหนียวนำการเป็นสัด และผสมเทียมโค ของเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้ตรวจสุขภาพโค เจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซีส อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ บ้านบ่อแพ ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ดำเนินการ เจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซีส ผสมเทียมโค ตรวจการตั้งท้อง และดูแลสุขภาพโค

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะ เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา