วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ติดตามการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของผู้ประกอบการการ ในพื้นที่ อบต.แม่ทอม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดนารังนก 2.โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการส่งนมครบทั้ง 3 แห่ง ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำนมพบตรงเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แก่สุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข แมวของประชาชน ในพื้นที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอาสาผสมเทียม ดำเนินการช่วยเหลือแม่โคคลอดยาก ซึ่งลูกโคเกิดจากการผสมเทียมของอาสาผสมเทียมอำเภอบางกล่ำ ได้ลูกเพศผู้ จากน้ำเชื้อบราห์มันแดง ของกรมปศุสัตว์ กับแม่พันธุ์พื้นเมือง

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการตรวจฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  เพื่อรับรองฟาร์มไก่เนื้อตามมาตรฐานฯของกรมปศุสัตว์