วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  นายพินิจ  สวสัดิรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2567 (กิจกรรม​รณรงค์​บริโภค​นม​ เนื่องในวันดื่มนมโลก​ (World​ Milk​ Day)​ ประจำปี​ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา