วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  นายพินิจ  สวสัดิรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2566 (กิจกรรม​รณรงค์​บริโภค​นม​ เนื่องในวันดื่มนมโลก​ (World​ Milk​ Day)​ ประจำปี​ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา