วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์กระแสสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงแส ควบคุมประชากรสัตว์พาหะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ควบคุมโรค โดยการทำหมันสุนัข แมว ในวัดเชิงแสกลาง และบริเวณพื้นที่โดยรอบ สัตว์เข้ารับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 19 ตัว สุนัข 13 ตัว แมว 6 ตัว