ที่อยู่ /โทรศัพท์/อีเมล์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

            สถานที่ตั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 170 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป 074-312736
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 074-315728
  • กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 074-312736
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 074-312736
  • กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ 074-315728

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.