วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเชิงแส ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมว ภายใต้โครงสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ.วัดเชิงแสกลาง ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 14 ตัว แมว จำนวน 7 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมว