วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนายทศพล พิทัษ์วัฒนานนท์ สัตว์แพทย์ชำนาญงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสิรพงษ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ในกิจกรรมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศพก.ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม