วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแแสสินธ์ มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 24 ราย