วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อฟาร์มไก่เนื้อ และฟารม์ไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในช่วงหน้าฝน