วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมรับมอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมอาหาร  มอบให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  ปี 2561 จำนวน 50 ราย