วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตวอำเภอสิหงนคร ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดแพะของเกษตรกร ม.3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา