วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมกับประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา จำนวน 3 ร้าน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์