วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคอกเป็ดของเกษตรกร ม.4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา