วิธีป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

      โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อใน โค กระบือ แพะ แกะ สุกร  ถึงจะไม่ทำให้สัตว์ตาย  แต่สัตว์กินอาหารไม่ได้ซูบผอม    บางครั้งกีบหลุด     กว่าจะฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้   ใช้เวลา  4 -6 เดือน  ในโคคิดเป็นค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ 1,000  บาท  ยังไม่รวมค่ายาค่าหมออีก  ทั้งยังทำให้แม่โคแท้งลูก  ลูกอ่อนเป็นหัวใจวาย  ในสุกรเสียหายหนักกีบหลุดแผลเน่า ต้องขายโดยไม่ได้ราคา  ดังนั้นจึงต้องหาทางป้องกันโรคเข้ามายังสัตว์ที่เราเลี้ยง  วิธีการมีหลายอย่าง  อันดับแรกสร้างภูมิต้านทานโรคโดยการฉีดวัคซีน  อันดับสองต้องไม่ให้สัตว์เราติดโรค  โรคมาจากไหน  อยู่ดีๆสัตว์เราจะป่วยเองไม่ได้   โรคก็ไม่มีขาเดินมาหาสัตว์เราก็ไม่ได้  ขาที่พาโรคมาหาสัตว์เราคือ  ขาของเราขาของคนที่มาหาเรา  เราพาขาสัตว์ไปหาโรค ขาของเราคือล้อรถ  ฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ติดโรคจึงต้องป้องกันโรคจากขาเหล่านี้  ขาคนไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าใกล้สัตว์  จำเป็นเปลี่ยนรองเท้าบู๊ทฆ่าเชื้อโรค  ไม่ควรนำสัตว์ไปทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ป่วยหรือตัดหญ้าทีไม่มีฝูงสัตว์ป่วยไปเลี้ยงสัตว์  และควรเก็บเสบียงอาหารสัตว์ไว้เมื่อภัยพิบัติ  สัตว์จะได้มีสุขภาพสมบูรณ์  และจะได้มีภูมิคุ้มกันโรค

 

 

บทความโดย นายมณเฑียร บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2561