ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

        การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมีหลายแบบ  เลี้ยงสนุก เลี้ยงปล่อย เลี้ยงเชิงพาณิชย์ เลี้ยงเป็นกีฬา  ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่ออะไร  เราก็ไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงเราป่วย  หาย ตาย หรือแคระแกรน  สาเหตุอาจเกิดจากป่วยเป็นโรคติดเชื้อ ถูกโจรขโมย  กินอาหารไม่เพียงพอ  เอาพันธุ์สัตว์ที่ไม่ดีมาเลี้ยง  ทุ่งสิ่งทุกอย่างเราคงจำใส่สมองไม่หมดหรือจำได้วันสองวันก็ลืม  จึงต้องมีการจดบันทึก   เช่น ไก่ตาย ตายเยอะช่วงไหน  ไก่แคระแกรนไม่กินอาหารหรือกินอาหารยี่ห้ออะไร เคยทำวัคซีนป้องกันโรคหรือเปล่า  ซื้อไก่จากที่ไหนมาเลี้ยง  เคยให้ยาอะไรรักษา  ยารักษาอะไรได้บ้าง ไก่เคยตายเป็นโรคระบาดช่วงไหน  ช่วงเวลานั้นไก่รอบๆบ้านตายด้วยหรือไม่   บางครั้งเริ่มเลี้ยงโดยชื้อไก่มาจากร้านอาจมีเชื้อโรคอยู่แล้วทำให้ไก่โตช้า  และตาย  เราจดบันทึกและจำไว้จะได้ไม่ไปซื้ออีก  หรือบางครั้งเราโชคดีในครั้งแรก  ซื้อไก่ไม่มีโรคมาเลี้ยง  จนได้ระยะหนึ่งไก่เริ่มโตแล้วไก่เป็นโรคระบาดตาย  จะเป็นค่าเริ่มแรกเดิมทีในฟาร์มไก่มีโรค  แต่โรคมาจากไหน โรคมาจากคน  (ผู้เลี้ยง เพื่อนบ้าน คนมาดูไก่)  คนเหล่านี้อาจไปดูไก่ที่มีโรคหรือเดินผ่านจุดที่เคยมีไก่ป่วย  หรือซื้อไก่ป่วยมาทำกับข้าว  รถยนต์เข้าออกก็นำเชื้อเข้ามา
       เพื่อลดการสูญเสียจึงควรมีระบบป้องกันโรค  โดยมีการสร้างรั้วป้องกันคนเข้าฟาร์ม   หากเข้าฟาร์มต้องมีการกำจัดเชื้อหรือฆ่าเชื้อก่อน  รวมทั้งต้องจัดหาอาหารสัตว์ให้เหมาะสม  ขนาดพอเหมาะสำหรับสัตว์  เพื่อให้สัตว์แข็งแรง  ไม่มีความเครียด  จึงเป็นที่มาของฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

 

 

บทความโดย นายมณเฑียร บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2560