วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์กระแสสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเชิงแสกลาง ม. 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้