วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแแสสินธุ์ เทศบาลตำบลเชิงแส และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.3,ม.4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา จำนวนสุนัข 89 ตัว แมว 30 ตัว