วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการออกหน่วยร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สุนัขจำนวน 15  ตัว แมว 7 ตัว เกษตรกร 13 ราย

 

  {gallery}2561/dec/13-12-61ks1/gallery}