วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตตั้โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของ บริษัท แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด เลขที่ 239 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งผ่านการประเมินให้ออกใบอนุญาตได้