วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ๋าเชื้อโรงเรือนสัตว์ปีก (ไก่ไข่) ของโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย ก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยง จำนวน 300 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน นำมาเป็นอาหาร หรือจำหน่ายไข่ไก่เพิ่มรายได้ให้เด็กๆ