วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ บ้านคลองวาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รักษาโคป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโค การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ผลการติดตามเพิ่มเติมไม่พบมีการระบาดของโรคไปยังโคของเกษตรรายอื่น