วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประชุมทีมสอบสวนโรค ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ จุดที่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรค ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในบ้านของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สุนัข 38 ตัว  แมว 18 ตัว  โค 5 ตัว  รวมสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 61 ตัว