วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์  ณ วัดท่าเมรุ ม.5 ต.บางกล่ำ อ.บางล่ำ จ.สงขลา มีผู้เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 55 ราย โดยได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ